Werkwijze

Nadat de school of de ouders/verzorgers contact met mij hebben gezocht, wordt een afspraak gemaakt. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de verwachtingen besproken en wordt gekeken welke vorm van begeleidende ondersteuning het beste bij het kind past. Daarnaast wordt gekeken of vraag en het aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Vervolgens neem ik contact op met de school (in overleg met de ouders/verzorgers). Hier bespreek ik eventuele eerder gemaakte handelingsplannen en de leerproblemen waar het kind tegenaan loopt. Daarnaast kijk ik naar de toetsgegevens. Tevens ga ik een gesprek aan met de leerkracht en bespreek ik de methode die gebruikt wordt. Naast deze gegevens wil ik ook graag het gedrag en de interesses van het kind in kaart brengen.

Dan stel ik een handelingsplan op. Dit plan verschilt per kind. Ook de termijn die wordt gesteld voor een bepaald doel verschilt. In het handelingsplan staan de doelen vermeld waaraan gewerkt wordt. Tevens wordt er in vermeld hoe ik daar samen met het kind mee aan het werk ga. Tenslotte wordt er in vermeld op welke termijn het doel behaald dient worden.

Als de termijn verstreken is, wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Hierin bespreek ik samen met de ouders, verzorgers en/of de leerkracht de vorderingen van het kind. Eventueel wordt er dan een nieuw doel gesteld. Het is ook mogelijk dat een doel niet gehaald wordt en dat het plan bijgesteld moet worden.

De werkwijze kan afwijken van bovengenoemde aanpak, indien dit met ouders of verzorgers is overlegd.