Vergoeding

Mijn begeleidende ondersteuning kan door verschillende partijen gefinancieerd worden.

  • De school  (bijv. “rugzak” (Leerlinggebonden financiering)).
  • Ouders of verzorgers ( bijv. “Persoons gebonden budget” (PGB)).
  • Ouders of verzorgers zonder budget of financiering, kunnen contact opnemen voor een prijsopgave.

Intake gesprek is vrijblijvend en gratis
Dyslexie coaching – remedial teaching – huiswerkondersteuning – kinder coaching  44,00 per uur
Opstellen ondersteuningsplan en overige contacten 44,00 per uur
Reiskosten van 0,25 p/km staan los van de contacttarieven.

Let op: Als de begeleiding niet door kan gaan, moet 24 uur voor aanvang zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals is afgesproken.