Remedial teaching

Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen en/of gedragsstoornissen.
Het doel is om de leerling vaardigheden aan te leren om met de stoornis om te gaan, en dat hij/zij weer met de eigen groep kan meedoen. Het kan hier gaan om problemen op het gebied van o.a. spelling, taal, begrijpend lezen en/of rekenen. Daarnaast geef ik bijles aan leerlingen van het VO. De problemen komen vaak naar voren bij het automatiseren van bijvoorbeeld tafels, rekenstrategieën of spellingsregels.
De RT-er denkt om de volgende punten:

  • Wat zijn geschikte compensatiemogelijkheden.
  • Wat zijn de mogelijkheden van het kind.
  • Oefenen op een afwisselende manier.
  • Geven van adequate hulp.
  • Voorkomen van faalervaringen.
  • Aantrekkelijke oefenstof.
  • Gebruik van computer.
  • Aansluiten bij de beleefwereld van het kind.
  • Kind gerichte, persoonlijke groei.