Nicolien Kuiper

nicolien kleinIk ben opgegroeid op een boerderij. Na mijn middelbare school ben ik gaan werken als stewardess. Het omgaan met mensen is voor mij een uitdaging. Daarna heb ik de Pabo gevolgd. Na de Pabo wilde ik graag meer gaan betekenen voor kinderen met leerproblemen, waardoor ik de opleiding Remedial Teaching ben gaan volgen.

Tijdens mijn werk viel het mij op dat er een grote groep leerlingen te maken had met dyslexie. Vandaar dat ik vervolgens de cursus Dyslexiecoach heb afgerond. Ter aanvulling heb ik de cursus Dyslexie: Praktisch A tot Z, gevolgd. Vervolgens heb ik in juli 2013 mijn diploma Kindercoach in ontvangst mogen nemen.

Naar mijn  mening is er een grote groep leerlingen die aangepaste zorg misloopt. Het is uiterst belangrijk dat een leerling op de basisschool en middelbare school de juiste ondersteuning ontvangst voor zijn of haar ontwikkeling. Deze ondersteuning komt het beste tot zijn recht als hij aansluit bij de kwaliteiten van de leerling. Door gebruik te maken van de goede kwaliteiten (de sterke kanten) van de leerling is het mogelijk om zwakkere kwaliteiten om te zetten tot betere kwaliteiten. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun sterke kwaliteiten. Ze weten vaak alleen wat hun zwakkere kanten zijn. Basisscholen kunnen wel steeds beter zorgleerlingen signaleren en zijn ook steeds beter ingesteld op het verlenen van zorg, maar vervolgens ontbreekt het veel scholen aan middelen en tijd om de zorg te verlenen.